xcode-icon

Giới thiệu

Xcode là công cụ lập trình chuyên cho các thiết bị của Apple (iPhone, iPad, MacBook). Mặc dù đã có nhiều công cụ hỗ trợ lập trình đa nền tảng (như Xamarin, Cocos, React Native), nhưng khi muốn build ứng dụng để test cũng như đẩy lên App Store thì chúng ta vẫn cần phải có Xcode (chạy trên môi trường macOS).

Cách download Xcode truyền thống

Cách 1: Qua Appstore

+ Link: click

+ Ưu điểm: đơn giản, dễ chơi dễ trúng thưởng như bạn cài ứng dụng trên iPhone, iPad

+ Nhược điểm: chỉ down được bản mới nhất, không được nén nên dung lượng khá lớn (khoảng 9GB), tốc độ hên xui

Cách 2: Qua web developer của Apple

+ Link: click

+ Ưu điểm: down được các phiên bản Xcode cũ hơn cùng những tài nguyên khác như Command Line Tool, file đã nén nên kích thước nhỏ, có thể dùng IDM bên Windows để kéo rất sướng

+ Nhược điểm: phải đăng ký tài khoản developer, mặc dù miễn phí nhưng cũng phải chờ phê duyệt mất thời gian

Link download Xcode

Xcode 10.2.1 (build 10E1001)

+ Swift 5.0.1, iOS 12.2, watchOS 5.2, tvOS 12.2

+ Yêu cầu macOS tối thiểu: 10.14.3

Xcode 10.2 (build 10E125)

+ Swift 5.0, iOS 12.2, watchOS 5.2, tvOS 12.2

+ Yêu cầu macOS tối thiểu: 10.14.3

Xcode 10.1 (build 10B61)

+ Swift 4.2.1, iOS 12.1, watchOS 5.1, tvOS 12.1

+ Yêu cầu macOS tối thiểu: 10.13.6

Xcode 10 (build 10A255)

+ Swift 4.2, iOS 12.0, watchOS 5.0, tvOS 12.0

+ Yêu cầu macOS tối thiểu: 10.13.6

Xcode 9.4.1 (build 9F2000)

+ Swift 4.1.2, iOS 11.1, watchOS 4.3, tvOS 11.4

+ Yêu cầu macOS tối thiểu: 10.13.2

Xcode 9.4 (build 9F1027a)

+ Swift 4.1.2, iOS 11.1, watchOS 4.3, tvOS 11.4

+ Yêu cầu macOS tối thiểu: 10.13.2

Xcode 9.3.1 (build 9E501)

+ Swift 4.1, iOS 11.3, watchOS 4.3, tvOS 11.3

+ Yêu cầu macOS tối thiểu: 10.13.2

Xcode 9.3 (build 9E145)

+ Swift 4.1, iOS 11.3, watchOS 4.3, tvOS 11.3

+ Yêu cầu macOS tối thiểu: 10.13.2

Xcode 9.2 (build 9C40b)

+ Swift 4.0.3, iOS 11.2, watchOS 4.2, tvOS 11.2

+ Yêu cầu macOS tối thiểu: 10.12.6

Xcode 8.3.3 (build 8E3004b)

+ Swift 3.1, iOS 10.3.1, watchOS 3.2, tvOS 10.2

+ Yêu cầu macOS tối thiểu: 10.12.4

Xcode 7.3.1 (build 7D1012)

+ Swift 2.2, iOS 9.3, watchOS 2.2, tvOS 9.2

+ Yêu cầu macOS tối thiểu: 10.11

Xcode 6.4 (build 6E35b)

+ Swift 1.2, iOS 8.4

+ Yêu cầu macOS tối thiểu: 10.10

Bài viết bạn đang xem được tài trợ bởi